HELPLINE

 • Prof. E. Mukundan, State President – Mob: 9447166844, Land line : 0484 – 2671881, 2671483, 2671883
 • Sri Prabhakaran Nair A M, State Vice President – Mob: 9447408213, Land line : 0491 -2554942

District Presidents

 • Thiruvananthapuram – Sri. V. Unnikrishnan , 9447015369
 • Kollam,Sri K. Surendran Nair, 9447055312
 • Pathanamth itta,Sri V. Sreekumar,9447866390,9947609099
 • Alappuzha,Sri Rajan P,9446807374,9895247374
 • Kottayam,Sri Sukumaran Pillai,9447543445
 • Idukki, Sri Purushothaman B, 9447775017
 • Ernakulam,Sri Nandana Varma, P.K 9447045927
 • Thrissur,Sri Sangameswaran, 9447530446,8891236918
 • Palakkad,Sri.A.V.Suresh Kumar,9446035713
 • Malappuram,Sri K N K Nair,9447297422
 • Calicut ,Sri P.P. Bhaskaran,9447180526
 • Waynad,Sri Babu Kattayad,9447316552
 • Kannur ,Sri N Rajan,9447962906
 • Kasargod,Sri E P Lakshmanan,9447183572